• 普通搜索
 • 定位搜索

出自辛弃疾的成语,共找到541条记录

 • 开山老祖

  kāi shān lǎo zǔ

  出处:宋·《水龙吟》词只应白发是开山祖。”

 • 开山祖师

  kāi shān zǔ shī

  出处:宋·《水龙吟》词只应白发是开山祖。”

 • 瘴雨蛮烟

  zhàng yǔ mán yān

  出处:宋·《满江红》词瘴雨蛮烟,十年梦,尊前休说。”

 • 蛮烟瘴雨

  mán yān zhàng yǔ

  出处:宋·《满江红》词瘴雨蛮烟,十年梦,樽前休说。”

 • 温情脉脉

  wēn qíng mò mò

  出处:宋·《摸鱼儿》词千金曾买相如赋,脉脉此情谁诉。”

 • 舞榭歌台

  wǔ xiè gē tái

  出处:南宋·《永遇乐》词舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。”

 • 百计千方

  bǎi jì qiān fāng

  出处:宋·《一枝花》百计千方久,似斗草儿童,赢箇他家偏有。”

 • 当局者迷

  dāng jú zhě mí

  出处:宋·《恋绣衾·无题》我自是笑别人的,却元来当局者迷。”

 • 海誓山盟

  hǎi shì shān méng

  出处:宋·《南乡子·赠妓》别泪没些些,海誓山盟总是赊。”

 • 佳人薄命

  jiā rén bó mìng

  出处:宋·《贺新郎·送杜叔高》自昔佳人薄命,对古来,一片伤心月。”

 • 吹角连营

  chuī jiǎo lián yíng

  出处:宋·《破阵子·为陈同甫赋壮语以寄》醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。”

 • 道德文章

  dào dé wén zhāng

  出处:宋·《渔家傲·为余伯熙察院寿》道德文章传几世,到君合上三台位。”

 • 无病呻吟

  wú bìng shēn yīn

  出处:宋·《临江仙》词百年光景百年心,更欢须叹息,无病也呻吟。”

 • 谈笑风生

  tán xiào fēng shēng

  出处:宋·《念奴娇·赠夏成玉》词遐想后日蛾眉,两山横黛,谈笑风生颊。”

 • 鹤怨猿惊

  hè yuàn yuán jīng

  出处:宋·《沁园春·带湖新居将成》词三径初成,鹤怨猿惊,稼轩未来。”

 • 会少离多

  huì shǎo lí duō

  出处:宋·《蝶恋花·送祐之弟》词会少离多看两鬓,万缕千丝,何况新来病。”

 • 虎踞龙蟠

  hǔ jù lóng pán

  出处:宋·《念奴娇·登建康赏心亭呈史留守致道》词虎踞龙蟠何处是?只有兴亡满目。”

 • 残民害理

  cán mín hài lǐ

  出处:宋·《淳熙己亥论盗贼札子》州以趣办财赋为急,县有残民害物之罪,而吏不敢问。”

 • 残民害物

  cán mín hài wù

  出处:宋·《淳熙己亥论盗贼札子》州以趣办财赋为急,县有残民害物之罪,而吏不敢问。”

 • 云飞烟灭

  yún fēi yān miè

  出处:宋·《贺新郎·听琵琶》词千古事、云飞烟灭∝老定场无消息,想沉香亭北繁华歇。”

 • 桃李无言,下自成蹊

  táo lǐ wú yán,xià zì chéng xī

  出处:宋·《一剪梅·独立苍茫醉不归》词多情山鸟不须啼,桃李无言,下自成蹊。”

 • 百无是处

  bǎi wú shì chù

  出处:宋·《浣溪沙·漫兴作》词一似旧时春意思,百无是处老形骸,也曾头上带花来。”

 • 身败名裂

  shēn bài míng liè

  出处:宋·《贺新郎·别茂嘉十二弟》词将军百战身名裂,向河梁,回头万里,故人长绝。”

 • 麾之即去

  huī zhī jì qù

  出处:宋·《沁园春·将止酒戒酒杯勿使近》词杯再拜,道‘麾之即去,招之须来。’”

 • 惴惴不安

  zhuì zhuì bù ān

  出处:《诗经·秦风·黄鸟》临其穴,惴惴其栗。”宋·周孚《铅刀编·滁州奠枕楼记》乾道八年,济南侯()自司农寺簿来守滁……民之居茅竹相比,每大风作,惴惴然不自安。”

 • 横眉怒视

  héng méi nù shì

  出处:师飙等《金戈铁马少年时》第五章;、贾瑞、飞烟、金福仗剑立于帐口,一个个横眉怒视,杀气逼人。”

 • 眉来眼去

  méi lái yǎn qù

  出处:宋·《满江红·赣州席上呈太守陈季陵侍郎》落日苍茫,风才定,片帆无力。还记得眉来眼去,水光山色。” 

 • 光复旧物

  guāng fù jiù wù

  出处:《晋书·桓温传》光复旧京,疆理华夏。”宋·《美芹十论》臣愿陛下姑以光复旧物而自期。”

 • 小巧玲珑

  xiǎo qiǎo líng lóng

  出处:宋·《临江仙·戏为山园壁解嘲》词莫笑吾家巷壁小,稜层势欲摩空。相知唯有主人翁,有心雄泰华,无意巧玲珑。”

 • 乘间投隙

  chéng jiān tóu xì

  出处:宋·《九议之一》然而特怵于天下之士不乐于吾之说,故切切然议之,遂使小人乘间投隙,持一偏可喜之论以媒己私利。”

 • 簟纹如水

  diàn wén rú shuǐ

  出处:宋·苏轼《南堂五首》扫地焚香闭阁眠,簟纹如水帐如烟。”宋·《御街行》纱厨如舞,簟纹如水,别有生凉处。”

 • 歌台舞榭

  gē tái wǔ xiè

  出处:唐·吕令问《云中古城赋》歌台舞榭,月殿云堂。”宋·《永遇乐·京口北固亭怀古》舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。”

 • 愁红惨绿

  chóu hóng cǎn lü

  出处:宋·柳永《定风波》词自春来,惨绿愁红,芳心是事可可。”宋·《鹧鸪天·赋牡丹》词愁红惨绿今宵看,恰似吴宫教阵图。”

 • 三三两两

  sān sān liǎng liǎng

  出处:宋·郭茂倩《乐府诗集》卷四十七引晋人《娇女》诗鱼行不独自,三三两两俱。”宋·《念奴娇·双陆》词袖手旁观初未说,两两三三而已。”

 • 白饭青刍

  bái fàn qīng chú

  出处:唐·杜甫《入奏行赠西山检察使窦侍御诗》为君酤酒满眼酤,与奴白饭马青刍。”宋·《行香子》词白饭青刍。赤脚长须。客来时、酒尽重沽。”

 • 钟鼎山林

  zhōng dǐng shān lín

  出处:宋·《临江仙·再用韵送祐之弟归浮梁》词钟鼎山林都是梦,人间宠辱休惊。”宋·张世南《游宦纪闻》卷一疏雨梧桐,微云河汉,钟鼎山林无限悲。”

 • 北窗高卧

  bēi chuāng gāo wò

  出处:晋·陶渊明《与子俨等书》常言五六月中,北窗下卧,遇凉风暂至,自谓是羲皇上人。”宋·《水龙吟》老来曾识渊明词问北窗高卧,东篱自醉,应有别、归来意。”

 • 百紫千红

  bǎi zǐ qiān hóng

  出处:宋·王安石《越人以幕养花因游其下》诗之一幕天无日地无尘,百紫千红占得春。”宋·《定风波·赋杜鹃花》词百紫千红过了春,杜鹃声苦不堪闻。”

 • 西台痛哭

  xī tái tòng kū

  出处:柳《怀人诗》之四西台痛哭谢晞发,眢井沉书郑亿翁。”

 • 趾踵相错

  zhǐ zhǒng xiāng cuò

  出处:《亥革命前十年间时论选集·革命制造厂》家逃威,望门投止者,趾踵相错。”

热点推荐