• 普通搜索
 • 定位搜索

出自徐渭的成语,共找到278条记录

 • 真金烈火

  zhēn jīn liè huǒ

  出处:明·《雌木兰》第二出非自奖真金烈火,傥好比浊水红莲。”

 • 分丝析缕

  fēn sī xī lǚ

  出处:明·《代江北事平赐金币谢表》分丝析缕,不以善小而弗旌。”

 • 床上叠床

  chuáng shàng dié chuáng

  出处:明·《序》而传注讲章,转相缠说,未免床上叠床。”

 • 阳之情

  wèi yáng zhī qíng

  出处:《诗经·秦风·阳》我送舅氏,曰至阳。”《后汉书·马援传》其令许侯思愆田庐,有司勿复请,以慰朕阳之情。”

 • 反经合道

  fǎn jīng hé dào

  出处:明·《女状元》第一出此正教做以叔援嫂,因急行权;矫诏诛羌,反经合道。”

 • 轻骑简从

  qīng jì jiǎn cóng

  出处:兴业《金瓯缺》第二章一当他轻骑简从,骤马驰入州城时,这种欢乐的情绪达到最高峰。”

 • 饮马投钱

  yìn mǎ tóu qián

  出处:唐·坚《初学记》卷六引《三辅决录》安陵清者有项仲仙,饮马水,每投三钱。”

 • 磨盘两圆

  mò pán liǎng yuán

  出处:明·《翠乡梦》第一出俺如今不添别缘,老实说磨盘两圆,呀,俺则把这几点儿回话柳爷衙院。”

 • 阳关三迭

  yáng guān sān dié

  出处:唐·王维《城曲》诗城朝雨浥清尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

 • 三迭阳关

  sān dié yáng guān

  出处:唐·王维《城曲》诗城朝雨浥清尘,客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。”

 • 运策决机

  yùn cè jué jī

  出处:明·《代谢阁下启》况于调元赞化,以召祯祥,运策决机,而居帷幄,功盖出于门下,赏奚及于军中。”

 • 追欢卖笑

  zhuī huān mài xiào

  出处:明·《翠乡梦》第二出从俺爹爹丧过,宦囊萧索,日穷一日,直弄到我一个亲女儿出身为娼,追欢卖笑。”

 • 浊泾

  qīng wèi zhuó jīng

  出处:《诗·邶风·谷风》泾以浊,湜湜其沚。”孔颖达疏泾水以有,故见其浊。”

 • 悬剑空垄

  xuán jiàn kōng lǒng

  出处:《史记·吴太伯世家》还至君已死,于是乃解其宝剑,系之君冢树而去。”

 • 夸父逐日

  kuā fù zhú rì

  出处:《列子·汤问》夸父不量力,欲追日影,逐之于隅谷之际。渴欲 得饮,赴饮河不足,将走北饮大泽。未至,道渴而死。”

 • 调脂弄粉

  tiáo zhī nòng fěn

  出处:宋·李颀《古今诗话》仲雅李九皋俱善诗。诗富艳,李多用事。李谓曰‘公诗如美女善调脂弄粉。’曰‘公诗乃鬻冥器者,乃垛叠死人耳。’”

 • 松枝挂剑

  sōng zhī guà jiàn

  出处:《史记·吴太伯世家》季札之初使,北过君。君好季札剑,口弗敢言。季札心知之,为使上国,未献。还至君已死。于是乃解其宝剑,系之君冢树而去。从者曰‘君已死,尚谁予乎?’季子曰‘不然。始吾心已许之,岂以死倍吾心哉!’

 • 摩肩接毂

  mó jiān jiē gǔ

  出处:明·弘祖《霞客游记·游嵩山日记》伊阙摩肩接毂,为楚豫大道。”

 • 凿凿可据

  záo záo kě jù

  出处:明·宏祖《霞客游记·滇游日记》龚起潜为余谈之甚晰,皆凿凿可据。”

 • 凿凿有据

  záo záo yǒu jù

  出处:明·宏祖《霞客游记·滇游日记》龚起潜为余谈之甚晰,皆凿凿可据。”

 • 浊泾清

  zhuó jīng qīng wèi

  出处:晋·潘岳《西征赋》北有清浊泾,兰池周曲。”

 • 横拖倒扯

  héng tuō dào chě

  出处:明·罗贯中《三遂平妖传》第五回张千、李万见焦员外来问,不由分说,横拖倒扯捉进府门。”明·《英烈传》第十六回[也先]谁知身子一侧,侧下马来,凑巧脚镫缠住了一只脚,被马横拖倒扯。”

 • 浊泾清

  wèi zhuó jīng qīng

  出处:沈砺《咏史》;浊泾清本异流,当涂符谶趁时收。”

 • 西风落叶

  xī fēng luò yè

  出处:唐·贾岛《忆江上吴处士》秋风吹水,落叶满长安。”

 • 天上麒麟

  tiān shàng qí lín

  出处:《南史·陵传》(陵)年数岁,家人携以候沙门释宝志,宝志摩其顶曰‘天上石麒麟也。’”

 • 比肩连袂

  bǐ jiān lián mèi

  出处:明·弘祖《霞客游记·游恒山日记》;近则龙山西亘,支峰东连,若比肩连袂。”

 • 蹑躥担簦

  niè juē dān dēng

  出处:明·张煌言《允岩诗序》迄延平王兵衄于金陵城下,余提孤军走英霍山。子蹑躥担簦,章皇山泽中。”

 • 天渊之隔

  tiān yuān zhī gé

  出处:明·冯梦龙《醒世恒言》第三十五卷那言、召虽也挣起些田产,比着颜氏,尚有天渊之隔,终日眼红颈赤。”

 • 平地青云

  píng dì qīng yún

  出处:金·元好问《送端甫西行》城朝雨三年别,平地青云万里程。”

 • 暮云春树

  mù yún chūn shù

  出处:唐·杜甫《春日忆李白》诗北春天树,江东日暮云。”

 • 云树之思

  yún shù zhī sī

  出处:唐·杜甫《春日忆李白》诗北春天树,江东日暮云。”

 • 不分

  jīng wèi bù fēn

  出处:《诗经·邶风·谷风》泾以浊,湜湜其沚。”

 • 分明

  jīng wèi fēn míng

  出处:《诗经·邶风·谷风》泾以浊,湜湜其沚。”

 • 二八佳人

  èr bā jiā rén

  出处:宋·苏轼《李铃辖座上分题戴花》诗二八佳人细马驮,十千美酒城歌。”

 • 横戈盘马

  héng gē pán mǎ

  出处:宋·陆游《蝶恋花·离小益作》词忽记横戈盘马处,散关清应如故。”

 • 一见如旧

  yī jiàn rú jiù

  出处:《新唐书·房玄龄传》太宗以敦煌公徇北,策杖上谒军门,一见如旧。”

 • 弄月嘲风

  nòng yuè cháo fēng

  出处:唐·白居易《将归村先寄舍弟》诗咏月嘲风先要减,登山临水亦宜稀。”

 • 川千亩

  wèi chuān qiān mǔ

  出处:《史记·货殖列传》齐鲁千亩桑麻;川千亩竹……此其人皆与千户侯等。”

 • 春树暮云

  chūn shù mù yún

  出处:唐·杜甫《春日忆李白》诗北春天树,江东日暮云∥时一樽酒,重与细论文。”

 • 思前想后

  sī qián xiǎng hòu

  出处:明·许仲琳《封神演义》第五十二回且闻太师见后无袭兵,领人马而行;又见折了余庆,辛环带伤,太师十分不乐,一路上思前想后。”

热点推荐